Vertrouwenspersoon bij FCV-Venlo is dhr Richard de Grood, Doesborgweg 44
5916 SE te Venlo. Telefoon: 077 – 3541552

Taak vertrouwenspersoon

Iedereen binnen de voetbalwereld heeft te maken met normen en waarden. Hoe gaan wij met elkaar om, welke spelregels “hanteren”wij binnen en buiten het veld, hoe proberen wij problemen binnen de club op te lossen etc.
Sporten doe je voor je plezier, Onze vereniging wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te genieten van de voetbalsport. Een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de voetbalcapaciteiten en culturele achtergrond.. Wij willen een actieve, bruisende en sportieve vereniging zijn die op basis van goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden herkend wordt als een aantrekkelijke club.

Wat verstaan wij eigenlijk onder waarde en normen?
Waarde:
Een principe wat mensen belangrijk vinden om na te streven. Het geldt als richtsnoer voor het handelen.
Norm: Een gedragsregel, waar men zich dient aan te houden in de omgang met anderen. Ook wel genoemd een concretisering van de waarde.

En wat onder fair-play?
Het fair-play beginsel geeft aan dat we een aantal afspraken hanteren om de sport voor zoveel mogelijk mensen aantrekkelijk en plezierig te houden. Het is in feite een gedragscode voor de manier waarop we samen aan sport willen doen. Door bewust met die regels en afspraken om te gaan, kunnen we de sport in de toekomst ook eerlijk en aantrekkelijk houden. Dit vereist niet alleen dat iedere sporter zelf die regels naleeft, maar ook dat we elkaar (blijven) stimuleren naar de geest ervan te handelen.

Waardering
Veel leden zetten zich op positieve wijze in voor hun club. Van bestuurslid tot jeugdleider en van kantinemedewerker tot commissielid. Het fundament van iedere sportvereniging.
Ze doen dat veelal met hartverwarmde inzet. Het is belangrijk oog te hebben voor de inzet van al die vrijwilligers. Waardering hiervoor doet wonderen en als er eens een foutje wordt gemaakt, is begrip belangrijk. Immers wie werkt laat wel eens een steekje vallen. Het blijft mensenwerk.

Waar draait het om?
Ieder weekend worden er vele wedstrijden gespeeld. Zowel op het veld als ook in de zaal. Veel zaken gaan – vooral dankzij de inzet van voetballers en andere betrokkenen – naar behoren. Sport wordt beoefend conform de bedoelingen van het spel.
De realiteit is echter dat er rondom en op de voetbalvelden ook dingen gebeuren die het voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. De simpele constatering dat de voetballerij een afspiegeling is van de maatschappij mag niet de dooddoener zijn waarmee “begrip” gevraagd wordt voor deze ontwikkeling. Integendeel.

Het bestuur van FCV-Venlo voert dit gedragsconvenant van Venlosche amateurvoetbalverenigingen in met als doelstelling vast te leggen wat wel en niet kan binnen onze vereniging. Wat is wel acceptabel en wat niet?
Als uitgangspunt geldt bij het formuleren en hanteren van onze verenigingswaarden en normen de code die het landelijk platform tegen Geweld op straat heeft geformuleerd.

“Respect voor de ander, Geweldloosheid, Aanspreekbaarheid op gedrag en op het bepalen van eigen grenzen bij wat toelaatbaar is en niet”.

Indien deze grenzen worden overschreden kan men een beroep doen op de vertrouwenspersoon. Hij zal in samenspraak met de persoon in kwestie het bestuur en andere betrokkene streven naar een oplossing en het bestuur hierin adviseren. 

Het bestuur van onze vereniging wil samen met alle amateur voetbalverenigingen in de gemeente Venlo er voor zorgen dat we ons allemaal als een “waardevolle voetbalvereniging” gaan gedragen, daarom zijn de volgende 14 gedragsregels opgesteld waar we ons allemaal aan gaan houden:

1. Toon respect voor anderen!

2. Bij thuiswedstrijden een goede gastheer, bij uitwedstrijden een goede gast!

3. Respect voor ieders eigendommen en aansprakelijk voor zelf aangerichte schade!

4. Gedraag je conform de regels voor alcohol in sportkantines!

5. Respecteer de geldende rookverboden op sportcomplexen!

6. Respecteer het verbod op soft- en harddrugs!

7. Onthoud je van ongewenste (seksuele) intimidaties tegenover anderen!

8. Accepteer een opgelegde straf door scheidsrechter, club of KNVB!

9. Spreek een ander aan op ontoelaatbaar gedrag!

10. Meld een duidelijke overtreding van deze regels bij de vertrouwenspersoon van je club!

11. Leef de verenigingsregels na en ben aanspreekbaar op wangedrag!

12. Communiceer op basis van openheid en eerlijkheid, dus MET elkaar en niet OVER elkaar!

13. Respecteer de gezagsverhoudingen binnen je club!

14. Hanteer goede omgangsvormen en draag deze uit!

venloverbroedert

webshop

Instagram

Facebook

Hoofdsponsor

Shirtsponsor FCV-Venlo 1

voetbalshop fcv venlo

VVV Partnerclub


Login

.

BRILJANT SPONSOR

 

BRILJANT SPONSOR

venlogistics

BRILJANT SPONSOR

 

 

 


BRILJANT SPONSOR 


FCT logo mail 

BRILJANT SPONSOR PLUS


Logo Targos
BRILJANT SPONSOR

Subsponsor

BRILJANT SPONSOR

 

 

 

BRILJANT SPONSOR PLUS

Subsponsor

BRILJANT SPONSOR

BRILJANT SPONSOR PLUS

BRILJANT SPONSOR 

BRILJANT SPONSOR 
Subsponsor

BRILJANT SPONSOR PLUS


 

BRILJANT SPONSOR