FCV-Venlo… sportpark Arenborg vs. Herungerberg

(Last Updated On: 10 juli 2020)
Beste FCV’ers,
Eind maart hebben we jullie geïnformeerd over onze inspanningen met de gemeente Venlo inzake ons sportpark van de toekomst. Mede in opdracht van de algemene ledenvergadering worden de mogelijkheden op de Arenborg en op de Herungerberg onderzocht.
De afgelopen maanden stonden in het teken van inventariseren. Met de gemeente zijn we gekomen tot een lijst van eisen en wensen, met name waar het gaat om de benodigde capaciteit. Een vervolg met een afvaardiging van het college van de gemeente Venlo was voorzien in juni. Vooraf heeft een intern overleg plaatsgevonden binnen de gemeente met betrokken ambtenaren, wethouders en secretaris.
Inmiddels heeft de gemeente ons vanuit dat overleg laten weten op dit moment geen ruimte te zien in de ambtelijke capaciteit om het ‘dossier FCV’ op korte termijn voort te zetten. Middels een brief van het college worden we hierover nog officieel geïnformeerd. Twee nog lopende omvangrijke dossiers uit de sportvisie, alsmede de uitdrukkelijke wens om zorgvuldig te werk te gaan in ons dossier, liggen aan deze keuze ten grondslag. Het voorstel is om de spreekwoordelijke draad begin 2021 weer op te pakken.
Onze aanvankelijke doelstelling om deze zomer de ‘richting’ voor de club te bepalen moeten we dus bijstellen. Zeker de komende 2 seizoenen zal FCV nog actief zijn op sportpark Arenborg, waarbij we waar nodig ook weer gebruik maken van capaciteit bij VVV’03. Voor dat laatste zijn voor het komende seizoen alweer afspraken gemaakt.

Uiteraard houden we jullie van de verdere ontwikkelingen op de hoogte. Als er vragen zijn kun je altijd contact zoeken met de leden van het bestuur.
Fijne vakantie allemaal en tot FCV !
Namens bestuur en sportparkcommissie,
René Stoter

Terug

X