Ingelaste Algemene Ledenvergadering donderdag 15 juni

(Last Updated On: 5 juni 2023)

Geacht lid,

Namens het bestuur van voetbalvereniging FCV-Venlo nodig ik u uit voor een extra ingelaste algemene ledenvergadering (ALV) op donderdag 15 juni aanstaande. 
Deze vergadering vindt plaats in de kantine van onze vereniging en de aanvang is 20.00 uur. 
Anders dan de reguliere ALV zal deze vergadering met name in het teken staan van een stemronde over de overname door FCV-Venlo van de kantine op locatie Herungerberg. 

De agenda voor deze vergadering is als volgt: 

1. Opening door de voorzitter; 
2. Ingekomen stukken; 
3. Stemronde overname kantine Herungerberg; 
4. Rondvraag; 
5. Sluiting. 

Info vooraf : 
Beste FCV’er Bijgaand uitnodiging voor een extra ALV. Bij de vorige versie konden we niet aan de quorum-eis (2/3 deel van de leden aanwezig). Bij deze nieuwe uitnodiging vervalt de quorum-eis zoals aangekondigd bij de laatste ALV. Tot dan !

Namens het bestuur van FCV-Venlo 

Met vriendelijke groet, 
Pascal Holthuijsen 
Secretaris FCV-Venlo

Terug

X