Ingelaste Algemene Ledenvergadering woensdag 10 mei

(Last Updated On: 28 april 2023)

Geacht lid,

Namens het bestuur van voetbalvereniging FCV-Venlo nodig ik u uit voor een extra algemene ledenvergadering (ALV) op woensdag 10 mei aanstaande. Deze vergadering vindt plaats in de kantine van onze vereniging en de aanvang is 20.00 uur. 

Anders dan de reguliere ALV zal deze vergadering met name in het teken staan van een advies van het bestuur aan de leden inzake de verhuizing van sportpark Arenborg naar locatie Herungerberg, gevolgd door een eventuele stemming hieromtrent door de aanwezige leden.

De agenda voor deze vergadering is als volgt:

 

1. Opening door de voorzitter;
2. Ingekomen stukken;
3. Bevindingen commissie verhuizing Arenborg naar Herungerberg;
4. Presentatie geadviseerde inrichting nieuw sportpark;
5. Stemronde;
6. Rondvraag;
7. Sluiting.

 

Op zaterdag 6 en zondag 7 mei aanstaande zijn er commissie- en bestuursleden aanwezig op sportpark Herungerberg. Tussen 11.00 en 13.00 uur kunnen geïnteresseerden een kijkje komen nemen en zich alvast een beeld vormen van de huidige situatie en de plannen. U bent van harte welkom.

 

Uiteraard stellen we zoals altijd uw aanwezigheid bij onze ALV zeer op prijs. Nu we voor een dermate grote beslissing staan voor de toekomst van onze accommodatie is dat zeker niet anders. Graag tot dan.

Terug

X