Sportpark Arenborg vs Herungerberg…

(Last Updated On: 12 oktober 2021)

De laatste keer dat we jullie over ons sportparkdossier uitgebreider hebben bijgepraat was tijdens de jaarvergadering in november 2020 en in de maand juli daarvoor. Toen was de situatie zo dat de gemeente even pas op de plaats maakte in het sportdossier omdat er onvoldoende capaciteit was om dat om dat op een verantwoorde wijze op te pakken. Vervolg zou gepland worden voor 2021.

Begin 2021 hebben we opnieuw met de gemeente aan tafel gezeten, toen met name om nog eens te kijken naar de wensen en eisen vanuit de club en de eerste bevindingen te delen van onze eigen inventarisatie, ook waar het gaat om mogelijke toekomstige lasten voor de vereniging. Inmiddels hebben jullie mogelijk uit het nieuws vernomen dat er in de jaarlijkse begroting van de gemeente een budget is vrijgemaakt om het onderzoek en de invulling van de sportvisie verder vorm te geven. De gemeente heeft daar voor de toekomstige huisvesting van FCV ook een nieuwe start mee gemaakt en de eerste bevindingen zullen aan onze commissie worden gepresenteerd op 3 november aanstaande. In de overwegingen met de gemeente wordt zoals bekend ook de optie ‘uitbreiding op sportpark Arenborg’ meegenomen.

Binnenkort volgt de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering op 19 november aanstaande. Dat zal ook het moment zijn waarop we de leden zullen bijpraten over de nieuwste ontwikkelingen en overwegingen. Een extra goede reden om erbij te zijn op 19 november !

Voor het lopende en zeker ook nog het komende seizoen zullen we er op ons huidige park, waar nodig met gebruikmaking van de faciliteiten bij VVV ’03 en vanaf komend weekend met 2 extra kleedlokalen, uiteraard samen voor zorgen dat we kunnen blijven ballen, binden en boeien…

Tot FCV !

Terug

X