Sportvisie leidt tot beschuldiging van discriminatie…

(Last Updated On: 24 oktober 2019)

‘Venlose clubs discriminatie verweten’, aldus de Limburger vandaag. In het bijbehorende artikel wordt door gemeenteraadsleden ongekend hard uitgehaald naar o.a. FCV-Venlo, door te verklaren dat er een beleid zou zijn waarbij ‘aan de poort kandidaat leden worden geselecteerd met als doel een witte club te blijven’.
Het doet pijn om als club op deze manier afgeschilderd te worden zonder ook maar enige inhoudelijke onderbouwing. Daarnaast is er tot op heden geen enkel contact geweest met de betrokkenen die ons op deze manier, vanuit hun rol binnen de gemeenteraad, menen te moeten veroordelen. Afgaande op de reacties van leden die we vandaag al ontvingen is de verontwaardiging enorm en kunnen we dit niet onbeantwoord laten.

Op de eerste plaats voelen we de behoefte om dit recht te zetten bij de betrokken partijen. FCV-Venlo distantieert zich nadrukkelijk van iedere vorm van ongelijkheid. Sterker nog, we initiëren, stimuleren en steunen acties die meer gelijkheid nastreven. ‘IEDEREEN IS EEN STER’ is het credo ! Wellicht is dat wel juist de reden dat zoveel enthousiastelingen de weg naar onze club weten te vinden.

De beschuldiging raakt wat ons betreft kant noch wal en is een belediging naar iedereen die zich met FCV verbonden voelt, in het bijzonder voor de vele vrijwilligers die zich voor de club inzetten.

Dankjewel aan alle FCV’ers die ons hierbij steunen, ook middels de vele berichten die vandaag al zijn ontvangen. In de pers zal de komende dagen mogelijk nog meer over dit onderwerp volgen. Uiteraard kan iedereen bij het bestuur terecht voor uitleg en houden we jullie op de hoogte van het verdere verloop van deze zeer betreurenswaardige gang van zaken.

Terug

X