Vooraankondiging invoering VOG ( Verklaring Omtrent Gedrag ) FCV-Venlo

(Last Updated On: 12 september 2019)

In de lange historie van FCV-Venlo is het nog niet zo lang geleden dat iedereen elkaar kende binnen de club. Een vertrouwd gevoel; het had zelfs iets huiselijks, kleinschaligs. Mede hierdoor is FCV-Venlo nu gegroeid naar een club met inmiddels meer dan 800 leden. Dit brengt met zich mee dat wij die kleinschaligheid, het vertrouwd voelen, willen koesteren en behouden. Daar doen we ons uiterste best voor, maar die uitdaging is deze omvang natuurlijk veel groter en ook wel complexer.

Het is ook daarom dat het bestuur van FCV-Venlo een objectief en onafhankelijk instrument wil toevoegen aan de sfeer binnen de club. Dat past anno 2019 ook bij de verwachtingen van veel leden als het gaat om het ‘besturen’ van hun club.

De invoering van de VOG ( Verklaring Omtrent Gedrag ) onderstreept en versterkt het gevoel dat iedereen bij FCV-Venlo zich veilig kan voelen. Zeker ook in combinatie met elkaar leren kennen, sporten, presteren en ontspannen. Het is ook juist nu dat het Bestuur dit in gang wil zetten. We zijn gestart met een nieuw seizoen en er waren en er zijn geen situaties waar wij ons zorgen om hoeven te maken.

Wij gaan een zorgvuldig proces hiervoor volgen met duidelijke, juiste en volledige informatie. Deze informatie zal zowel schriftelijk (in briefvorm)  alsook mondeling (bijeenkomst jeugdleiders/kader en algemene ledenvergadering) gedeeld worden.

Het streven is om per 1 januari 2020 voor alle leiders/trainers van de jeugdteams een VOG beschikbaar te hebben. Op korte termijn mag u hierover de concrete vervolgstappen verwachten.

Mocht u nu, of straks, vragen of opmerkingen hebben dan kunt u altijd terecht bij Jan Wienhoven, Secretaris (secretaris@fcv-venlo.nl) of Richard de Grood, Vertrouwenspersoon (carus5916@gmail.com).

Terug

X