Normen & Waarden

De gedragsregels van FCV: waarde(n)volle club.

Het bestuur van onze vereniging wil er samen met alle amateur voetbalverenigingen in de gemeente Venlo voor zorgen dat we ons allemaal als een “waardevolle voetbalvereniging“ gedragen. Hiervoor ondertekende onze voorzitter Loek Huibers in het bijzijn van wethouder R. Terstroote en Joop
Wijnands (N.K.S.) op zondag 3 mei 2009 de gemeentelijke convenant Waarde(n)volle Club.

De 14 gedragsregels

 • Toon respect voor anderen !
 • Bij thuiswedstrijden een goede gastheer, bij uitwedstrijden een goede gast!
 • Respect voor ieders eigendommen en aansprakelijk voor zelf aangerichte schade!
 • Gedraag je conform de regels voor alcohol in sportkantines!
 • Respecteer de geldende rookverboden op sportcomplexen!
 • Respecteer het verbod op soft- en hard drugs!
 • Onthoud je van ongewenste (sexuele) intimidaties tegenover anderen!
 • Accepteer een opgelegde straf door scheidsrechter, club of KNVB!
 • Spreek een ander aan op ontoelaatbaar gedrag!
 • Meld een duidelijke overtreding van deze regels bij de vertrouwenspersoon van je club!
 • Leef de verenigingsregels na en ben aanspreekbaar op wangedrag!
 • Communiceer op basis van openheid en eerlijkheid, dus met elkaar en niet over elkaar!
 • Respecteer de gezagsverhoudingen binnen je club!
 • Hanteer goede omgangsvormen en draag deze uit!

Van ouders van FCV-jeugdspelers verwachten wij:

Een positieve belangstelling, ondersteuning en stimulatie van uw kind;
Een sportieve houding ten opzichte van de eigen spelers en begeleiding, almede de spelers, ouders en begeleiders van de tegenstanders.
Respecteer beslissingen van de leiding van uw team. Kritiek geven mag, echter wel op een gepaste manier en op het juiste moment.
Bij uitwedstrijden wordt een beroep gedaan op de bereidwilligheid van de ouders om (op toerbeurt) te rijden. Eventueel wordt hiervoor door de leider(s) en/of trainer een rijschema opgesteld.
NB: Wij verzoeken u dringend om in dit geval niet meer dan het wettelijk toegestane aantal kinderen te vervoeren in verband met uw inzittendenverzekering!

X