Vertrouwenspersoon

De gedragsregels van FCV: waarde(n)volle club.

Het bestuur van onze vereniging wil er samen met alle amateur voetbalverenigingen in de gemeente Venlo voor zorgen dat we ons allemaal als een “waardevolle voetbalvereniging“ gedragen. Hiervoor ondertekende onze voorzitter Loek Huibers in het bijzijn van wethouder R. Terstroote en Joop
Wijnands (N.K.S.) op zondag 3 mei 2009 de gemeentelijke convenant Waarde(n)volle Club.

Taak vertrouwenspersoon

Iedereen binnen de voetbalwereld heeft te maken met normen en waarden. Hoe gaan wij met elkaar om, welke spelregels “hanteren”wij binnen en buiten het veld, hoe proberen wij problemen binnen de club op te lossen etc.
Sporten doe je voor je plezier, Onze vereniging wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te genieten van de voetbalsport. Een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de voetbalcapaciteiten en culturele achtergrond.. Wij willen een actieve, bruisende en sportieve vereniging zijn die op basis van goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden herkend wordt als een aantrekkelijke club.

Vertrouwenspersoon bij FCV-Venlo is dhr Richard de Grood
Doesborgweg 44,  5916 SE te Venlo. Telefoon: 06-13 76 15 42

De 14 gedragsregels

 • Toon respect voor anderen !
 • Bij thuiswedstrijden een goede gastheer, bij uitwedstrijden een goede gast!
 • Respect voor ieders eigendommen en aansprakelijk voor zelf aangerichte schade!
 • Gedraag je conform de regels voor alcohol in sportkantines!
 • Respecteer de geldende rookverboden op sportcomplexen!
 • Respecteer het verbod op soft- en hard drugs!
 • Onthoud je van ongewenste (sexuele) intimidaties tegenover anderen!
 • Accepteer een opgelegde straf door scheidsrechter, club of KNVB!
 • Spreek een ander aan op ontoelaatbaar gedrag!
 • Meld een duidelijke overtreding van deze regels bij de vertrouwenspersoon van je club!
 • Leef de verenigingsregels na en ben aanspreekbaar op wangedrag!
 • Communiceer op basis van openheid en eerlijkheid, dus met elkaar en niet over elkaar!
 • Respecteer de gezagsverhoudingen binnen je club!
 • Hanteer goede omgangsvormen en draag deze uit!

Van ouders van FCV-jeugdspelers verwachten wij:

Een positieve belangstelling, ondersteuning en stimulatie van uw kind;
Een sportieve houding ten opzichte van de eigen spelers en begeleiding, almede de spelers, ouders en begeleiders van de tegenstanders.
Respecteer beslissingen van de leiding van uw team. Kritiek geven mag, echter wel op een gepaste manier en op het juiste moment.
Bij uitwedstrijden wordt een beroep gedaan op de bereidwilligheid van de ouders om (op toerbeurt) te rijden. Eventueel wordt hiervoor door de leider(s) en/of trainer een rijschema opgesteld.
NB: Wij verzoeken u dringend om in dit geval niet meer dan het wettelijk toegestane aantal kinderen te vervoeren in verband met uw inzittendenverzekering!

Fair-play?
Het fair-play beginsel geeft aan dat we een aantal afspraken hanteren om de sport voor zoveel mogelijk mensen aantrekkelijk en plezierig te houden. Het is in feite een gedragscode voor de manier waarop we samen aan sport willen doen. Door bewust met die regels en afspraken om te gaan, kunnen we de sport in de toekomst ook eerlijk en aantrekkelijk houden. Dit vereist niet alleen dat iedere sporter zelf die regels naleeft, maar ook dat we elkaar (blijven) stimuleren naar de geest ervan te handelen.

X